BILETY

Ceny biletów obowiązujące w sezonie 2017/2018

„Ości” – 60 zł normalny, 30 zł ulgowy

„Księżycowy chłopiec”, „Wbrew swojej woli” – 50 zł normalny, 30 zł ulgowy

„Tajemniczy klient”, „Żyjemy w najlepszym z możliwych światów”, „Anonim”, „Dolina Muminków w listopadzie” – 30 zł normalny, 20 zł ulgowy

Ceny zawierają 8% stawkę VAT.

Ceny biletów spektakli gościnnych ustala organizator.

Na spektakle w Teatrze Soho dostępne są bilety i wejściówki, które można zakupić na kilka godzin przed na portalu www.ewejsciowki.pl

Od maja 2017 bilety na spektakle Teatru Soho można zakupić w Kiosku Kultury na Krakowskim Przedmieściu 7.

Regulamin zakupu biletów do Teatru Soho

1. Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonywać telefonicznie, e-mailowo lub osobiście w kasie biletowej przy ul. Reja 9 (Teatr Ochoty).
Kontakt: +48 535 395 513 (w godzinach otwarcia kasy) lub adres e-mail kasa@teatrsoho.pl.
Kasa biletowa przy ul. Reja 9 czynna jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 10:00 – 16:00. Kasa jest nieczynna w środę.
Przed każdym spektaklem granym w Teatrze Soho kasa jest czynna na godzinę przed spektaklem.

2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rezerwacji w kasie lub dokonać przelewu na konto bankowe (BANK PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0000 5017 2917). Po upływie wskazanego terminu nieopłacone rezerwacje zostaną anulowane i przeznaczone do sprzedaży. Datą opłaty rezerwacji jest dzień zapłaty w kasie lub w przypadku płatności przelewem – uznania rachunku bankowego. Zakupione bilety należy odebrać najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu.

3. Jeśli rezerwacja dotyczy spektaklu rozpoczynającego się w czasie krótszym niż 7 dni kalendarzowych, niewykupiona rezerwacja jest anulowana na 48 godzin przed jego rozpoczęciem.

4. Płatności za bilety i produkty można dokonywać:
gotówką, kartą płatniczą;
przelewem bankowym na konto teatru, po wcześniejszym ustaleniu rezerwacji i terminu przelewu (BANK PEKAO SA 41 1240 6292 1111 0000 5017 2917, w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko, tytuł i datę spektaklu);
poprzez system internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów regulowany osobnym regulaminem.

5. Faktury VAT wystawiane są w ciągu maksymalnie 7 dni od daty sprzedaży na podstawie paragonu fiskalnego.

6. Zwrot biletu może nastąpić najpóźniej na 48 godzin przed zaplanowanym rozpoczęciem spektaklu.

7. Bilety ulgowe przysługują: uczniom, studentom, doktorantom emerytom, rencistom, kombatantom, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom, osobom przebywającym w domach opieki społecznej, osobom bezrobotnym, osobom korzystających z urlopów macierzyńskich i ojcowskich. Widzowie posiadający bilety ulgowe są zobowiązani do okazania ważnego dokumentu upoważniającego do zniżki przy wejściu na widownię. W przypadku braku dokumentu widzowie mają obowiązek wymiany biletu ulgowego na normalny po dopłacie w kasie teatru.

8. Teatr honoruje Kartę Warszawiaka i Małego Warszawiaka uprawniającą widzów Teatru do zakupu trzech biletów w cenie dwóch (nie dotyczy spektakli gościnnych). Promocje nie łączą się.

9. Spóźnieni widzowie będą wpuszczani na widownię teatru po przerwie. Jeżeli spektakl przerwy nie posiada wejście na widownię po rozpoczęciu spektaklu nie jest możliwe. Osobie spóźnionej, która nie wejdzie na spektakl nie przysługuje prawo do zwrotu pieniędzy za bilet.

10. Dokonanie rezerwacji lub zakupu biletów na spektakle oraz produktów jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem powyższych zasad.